Kvasilica 02020

Štampa

Ova kvasilica se postavlja iznad korita sa hranom i sluzi da prilikom uzimanja nakvasi hranu(koncetrat). Priključak kvasilice je R 1/2"

metalpan-017_03